Ubezpieczenia majątkowe

227929613

Oferujemy ubezpieczenia :
- komunikacyjne : OC, AC, NNW, Assistance, Zielona Karta, Ochrona prawna, szyby, ubezpieczenie od utraty zniżki
- majątkowe : od ognia i zdarzeń losowych, od kradzieży, szyby, OC, Assistance
- rolne : obowiązkowe OC i Bydynki rolne, mienie rolne, uprawy, Agro-Casco, NW rolnika
- osobowe : NNW indywidualne, grupowe, szkolne, wycieczki
- turystyczne : koszty leczenia za granicą, NW, OC, bagaż podróżny, koszty rezygnacji z imprezy turystycznej
zdrowotne : koszty leczenia ambulatoryjne, szpitalne
firmowe : mienie od ognia, kradzieży, OC działalności
- budowlane : roboty budowlane, maszyny i sprzęt
- transportowe : OC przewoźnika i spedytora, Cargo
- finansowe : ubezpieczenie wadialne i inne
- życiowe

Usługi podatkowo-księgowe

med_1112195664-126

Usługi oferowane przez biuro obejmują:

 

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zakres usług zaliczających się do obsługi podstawowej: opracowanie polityki rachunkowości, sporządzenie planu kont, bieżąca dekretacja i księgowanie dokumentów, wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy, sporządzenie deklaracji VAT, prowadzenie ewidencji wyposażenia i ewidencji środków trwałych, zamknięcie ksiąg handlowych oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za dany rok (rachunek zysków i strat, bilans, informacja dodatkowa) , rozliczenie ZUS właściciela.

 

  • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Zakres usług zaliczających się do obsługi podstawowej: prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów, wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy, sporządzenie deklaracji VAT, prowadzenie ewidencji wyposażenia
i ewidencji środków trwałych, podatkowe zeznanie roczne, rozliczenie ZUS właściciela.

 

  • Prowadzenie ewidencji ryczałtowej

Zakres usług zaliczających się do obsługi podstawowej: prowadzenie ewidencji przychodów, sporządzenie podatkowego zeznania rocznego, rozliczenie ZUS właściciela.

 

  • Rozliczenia kadrowo-płacowe oraz ZUS

Zakres usług zaliczających się do obsługi podstawowej: sporządzanie list płac, wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz rocznej deklaracji PIT-4R, sporządzenie informacji o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach PIT-11, pomoc przy sporządzaniu umów o pracę oraz cywilno-prawnych wraz z rachunkami, przekazywanie miesięcznych deklaracji do ZUS.

Usługi kredytowe

414282_9286

  • kredyty gotówkowe

 

  • kredyty konsolidacyjne

 

  • kredyty mieszkaniowe

 

  • leasing