Komunikacyjne

386652_8656

Ubezpieczenie obowiązkowe OC,
Ubezpieczenie Auto-Casco,
Ubezpieczenie NW kierowcy i pasażerów,
Ubezpieczenie Zielona Karta,
Ubezpieczenie Assistance,
Ubezpieczenie ochrony prawnej.

 

 

Rolne

417501_5764Ubezpieczenie obowiązkowe OC rolników,
Ubezpieczenie obowiąkowe budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
Ubezpieczenie Agro-Casco maszyn rolniczych,
Ubezpieczenie mienia rolników od wszelkich ryzyk,
Ubezpieczenie upraw rolniczych,
Ubezpieczenie NW rolników i ich rodzin.

Majątkowe

449223643

Ubezpieczenie od ognia i wszelkich zdarzeń losowych budunków i lokali osób fizycznych oraz firm,
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku w budynkach i lokalach osób fizycznych oraz firm,
Ubezpieczenie nastepstw nieszczęśliwych wypadków w domu, w pracy, w życiu prywatnym, w szkole,
Ubezpieczenie turystyczne podczas wyjazdów i wycieczek zagranicznych, jazdy na nartach,
Ubezpieczenie OC grup zawodowych,
Ubezpieczenia transportowe OC Przewoźnika w ruchu krajowym i zagranicznym, mienie w transporcie drogowym Cargo,