dla firm małych i dużych

Oferujemy pełen zakres ubezpieczeń:

Kompleksowe ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - "All risks"
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych
Ubezpieczenie od wandalizmu (dewastacji)
Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
Ubezpieczenie wartości pieniężnych
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Ubezpieczenie utraty zysku
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych
Ubezpieczenia transportowe
Ubezpieczenie mienia w transporcie
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora
Ubezpieczenie NNW grupowe