Ubezpieczenia zrowotne COMPENSA S.A. VIG

Ubezpieczenie zdrowotne dla Klientów Indywidualnych dostępne jest w czterech wariantach:

Leczenie ambulatoryjne:

-Compensa Zdrowie Plus
-Compensa Zdrowie COMPLEX (nowy wariant)

Leczenie szpitalne:

-Zasiłek szpitalny
-Świadczenie operacyjne (nowy produkt)

W zakresie leczenia ambulatoryjnego Compensa Zdrowie zapewnia:

-Przejrzysty i zrozumiały zakres ochrony
-Bezgotówkowe korzystanie z usług w sieci placówek Centrum Medycznego LIM (w Puławach sieć placówek INTERNUS)
-Szeroką gamę lekarzy specjalistów bez skierowań i limitów
-Pełny zakres badań diagnostycznych
-Szybki i wygodny dostęp do opieki medycznej
-Swobodę wyboru placówki medycznej w obrębie sieci Centrum Medycznego LIM, które świadczy usługi na najwyższym poziomie, a rozbudowana sieć ponad 270 placówek medycznych obejmuje swoim zasięgiem cały kraj
-Opiekę medyczną podczas podróży krajowych i zagranicznych
-Korzystną relację ceny do oferowanego zakresu świadczeń
-Całodobową Infolinię do dyspozycji ubezpieczonych.

W zakresie leczenia szpitalnego Compensa Zdrowie zapewnia:

-Wysokie świadczenia pozwalające na pokrycie kosztów leczenia szpitalnego
-Sprawną wypłatę świadczenia z tytułu ubezpieczenia szpitalnego oraz świadczenia operacyjnego

Ubezpieczonym może być:

-Osoba fizyczna, która w dniu spisania wniosku nie ukończyła 65 roku życia
-Osoba posiadająca obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce na okres co najmniej 12 miesięcy licząc od daty początku okresu ubezpieczenia
-Osoba poniżej 20 – go roku życia może być objęta ochroną ubezpieczeniową wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym.
Ubezpieczenie zdrowotne dostępne jest także dla Klientów Instytucjonalnych.